Także “związek zawodowy” Armii Włoskiej zabiera głos, wyrażając swój sprzeciw wobec dyskryminacji powodowanej przez Green Pass, definiując ją jako “nowy wariant, jeszcze bardziej niebezpieczny i zaraźliwy”. Sekretarz krajowy Federazione Lavoratori Militari dell’Esercito Italiano (FLM), Piero Angelo De Ruvo, z którym Gospa News ma zaszczyt nawiązać współpracę, przesłał wczoraj, w piątek 20 sierpnia, pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru, energiczny list protestacyjny do Prezydenta Republiki Włoskiej Sergio Mattarelli – który jest również zwierzchnikiem włoskich Sił Zbrojnych jako Przewodniczący Najwyższej Rady Obrony – a także do wiadomości przedstawiciela Sztabu Generalnego Armii. (…)

Pełny tekst listu pod linkiem: https://www.nogeoingegneria.com/news/protesta-dei-militari-contro-la-discriminazione-green-pass/

……………………………..