Istotnym, choć słabo przeanalizowanym aspektem zarządzania tzw. pandemią przez rządy, jest wykorzystanie technik manipulacji społecznej w celu kierowania zachowaniem ludności – bez konieczności uciekania się do regulacji prawnych, lub nakłaniania jej do akceptacji środków w innych okolicznościach niemożliwych do przyjęcia.

Przykładem jest Zjednoczone Królestwo, gdzie rząd zatrudnił firmę o nazwie Behavioural Insight Team do podejmowania decyzji w zakresie polityki publicznej wykorzystujących tzw. nudging, tj. metodologię ekonomii behawioralnej opracowaną przez Richarda Thalera z Uniwersytetu w Chicago oraz Cassa Sunsteina z Uniwersytet Harvardzkiego).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_behawioralna

https://en.wikipedia.org/wiki/Nudge_theory

The Behavioural Insights Team – The Nudge Unit

Również techniczna grupa doradcza ds. obserwacji behawioralnych i nauki o zdrowiu przy WHO powołują się w swoich poradach na wspomnianą strategię:

WHO: Technical Advisory Group on Behavioural Insights and Sciences for Health – Biographies

https://www.who.int/our-work/science-division/behavioural-insights/TAG-on-behavioural-insights-and-sciences-for-health-biographies

Tym samym tropem podąża Komisja Europejska:

How insights on human behaviour can help us manage a pandemic https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-insights-human-behaviour-can-help-us-manage-pandemic

Usunięty raport rządowy świętuje zamiłowanie społeczeństwa do “konformizmu”

Technokraci zajmujący się zmianami klimatycznymi planują użyć tych samych metod, które przekonały społeczeństwo do podporządkowania się lockdown’owi Covid-19.

Paul Joseph Watson      22 październik 2021

Usunięty raport rządowy badający, jak sprawić, by społeczeństwo zmieniło swoje zachowanie i zaakceptowało nową “zieloną gospodarkę”, ujawnia, do jakiego stopnia restrykcje COVID-19 stworzyły populację z “głęboko ugruntowanym szacunkiem” dla władzy oraz “potężną tendencją do konformizmu”.

Raport został przypadkowo opublikowany przez rząd brytyjski, po czym został pospiesznie usunięty, ale wielu dziennikarzom udało się odzyskać jego treść.

W dokumencie tym analizowano, w jaki sposób wykorzystać psychologię behawioralną do “skłonienia” społeczeństwa do poparcia określonych działań oraz przyswojenia zachowań – bez wyraźnej świadomości, że jest się manipulowanym.

Dociekania wykazały, że te same techniki, których rząd użył, aby zmusić ludzi do zaakceptowania lockdownu, mogą być użyte, aby spowodować zmianę ich stylu życia w imię zapobiegania zmianom klimatycznym.

Dokument zatytułowany «Wytyczne dla skutecznych inicjatyw ukierunkowanych na zmianę zachowań» stwierdza:

«Oświadczenia rządu, działania i przepisy prawa silnie kształtują postrzeganie normatywnych i akceptowalnych zachowań. Na przykład, nawet przy wysokim poziomie krytyki społecznej, wielu nadal postrzegało aprobatę rządu jako miernik bezpiecznego zachowania podczas COVID-19 “wolno nam to teraz robić [więc musi to być bezpieczne]…”. Ujawnia to, że wiele osób żywi głęboki szacunek dla prawowitej władzy państwowej, niezależnie od osobistych poglądów politycznych».

Podczas gdy PR-owe sztuczki, takie jak szczepienie urzędników na żywo w telewizji, działały na rzecz przekonania ludzi do narracji, okazało się, że hipokryzja elit (urzędnicy publiczni naruszający zasady lockdown’u) spowodowała znaczny spadek zaufania publicznego.

«Postrzegana hipokryzja może w znacznym stopniu osłabić wysiłki na rzecz budowania zaangażowania i poparcia społecznego. Można to było zaobserwować podczas pandemii COVID-19, kiedy ważne osobistości złamały wytyczne, co doprowadziło do wymiernego spadku społecznego podporządkowania, a także do zmiany nastawienia».

“Zielona polityka ma podobne, głęboko zakorzenione problemy reputacyjne związane z hipokryzją elit” – zauważa Breitbart. “Wspólną cechą szczytów klimatycznych było przylatywanie wysoko postawionych uczestników prywatnymi lub rządowymi odrzutowcami – rozdźwięk między słowem a czynem, którego zniknięcie w najbliższym czasie wydaje się mało prawdopodobne”.

Deleted Report: Corona Shows Public Have ‘Deep Set Reverence’ for Govt But Hate Elite Hypocrisy

https://www.breitbart.com/europe/2021/10/22/report-corona-shows-public-have-deep-set-reverence-for-govt/

Studium konkluduje, że stosunkowo łatwo można “skłonić “ ludzi do zmiany zachowania w odpowiedzi na komunikaty rządowe i że “mają oni potężną tendencję do konformizmu”.

Badanie wykazało również, że nawet jeśli wymuszone zmiany dotyczące stylu życia nie są pożądane przez społeczeństwo, to i tak jego większość dość szybko dostosowuje się do nowego status quo.

Raport został przygotowany przez Behavioural Insights Team (BIT), quasi-rządowy organ, który brał udział w wysiłkach mających na celu wykorzystanie “totalitarnych” i “nieetycznych” metod wpajania strachu ludności jako środka do zastraszania jej w celu wymuszenia przestrzegania zasad lockdown’u. https://summit.news/2021/05/17/report-government-scientific-advisors-admit-they-used-totalitarian-fear-tactics-to-control-people-during-pandemic/

Pokrewna grupa – «Scientific Pandemic Insights Group on Behaviours», ostrzegła na początku pierwszego lockdownu, że “znaczna liczba osób nadal nie czuje się wystarczająco zagrożona [przez Covid-19]”. https://www.gov.uk/government/groups/independent-scientific-pandemic-influenza-group-on-behaviours-spi-b

Grupa dodała: “Postrzegany poziom osobistego zagrożenia musi zostać zwiększony wśród tych, którzy są zadufani w sobie, przy użyciu silnie uderzającego przekazu emocjonalnego”, co doprowadziło do licznych podłych kampanii propagandowych, które wyolbrzymiały zagrożenie ze strony COVID, aby zmusić społeczeństwo do całkowitej uległości.

Podsumowując, społeczeństwo jest w dużej mierze niemyślące, uległe i potulne i można sprawić, że zgodzi się na prawie wszystko, jeśli tylko będzie bombardowane odpowiednią propagandą.

Wspaniale.

PDF: «Net Zero: principles for successful behaviour change initiatives – Key principles from past government-led behaviour change and public engagement initiatives» https://cms.qz.com/wp-content/uploads/2021/10/net-zero-behaviour-change-initiatives2.pdf

Źródła: https://summit.news/2021/10/22/deleted-government-report-celebrates-how-public-loves-to-conform/, https://www.nogeoingegneria.com/opinioni/cancellata-la-relazione-del-governo-che-celebra-come-ai-cittadini-piace-conformarsi/