21 październik 2021

Najnowsze, oficjalne dane pokazują, że osoby w pełni zaszczepione stanowiły 83% zgonów spowodowanych wirusem Covid-19 – na przestrzeni ostatnich czterech tygodni, a także stanowiły 72% hospitalizacji i 56% domniemanych przypadków zachorowań na Covid-19 – w okresie od 18 września do 15 października 2021.

Covid-19 Statistical Report  jest cotygodniowym sprawozdaniem na temat danych dotyczących Covid-19, publikowanym przez Public Health Scotland, a ostatnia aktualizacja opublikowana 20 października 2021 potwierdza, że sytuacja pogarsza się dla w pełni zaszczepionej populacji z tygodnia na tydzień, podczas gdy stan rzeczy poprawia się dla populacji niezaszczepionej.

Tabela 18 raportu (strona 36 pdf) potwierdza, że w tygodniu rozpoczynającym się 18 września 2021, większość przypadków zachorowań na Covid-19 wystąpiła wśród osób w pełni zaszczepionych, co stanowiło 37 992 przypadków. Podczas gdy populacja niezaszczepiona nie pozostała daleko w tyle, odnotowując 32 217 przypadków.

Łączna liczba zachorowań w podziale na status szczepienia, potwierdzona powyższą tabelą, w okresie od 18 września do 15 października 2021 roku, przedstawiała się następująco:

populacja niezaszczepiona = 32.217 przypadków

populacja częściowo zaszczepiona = 3.971 przypadków

populacja w pełni zaszczepiona = 37 992 przypadki

Oznacza to, że populacja zaszczepiona stanowiła 56% przypadków Covid-19 w okresie od 18 września do 15 października, podczas gdy populacja niezaszczepiona stanowiła 44%.

Jednak różnica między ilością osób zaszczepionych i niezaszczepionych jest znacznie poważniejsza, jeśli chodzi o hospitalizacje, przy czym osoby w pełni zaszczepione stanowią obecnie większość hospitalizacji związanych z Covid-19 od co najmniej lipca 2021 roku.

Tabela powyżej pokazuje, że osoby niezaszczepione powyżej 60 roku życia stanowiły zaledwie 11% hospitalizacji z powodu Covid-19 w okresie od 11 września do 15 października, podczas gdy osoby zaszczepione powyżej 60 roku życia stanowiły 89%.

Podobny trend można również zaobserwować w grupie wiekowej od 30 do 59 lat, gdzie osoby niezaszczepione stanowiły tylko 38% hospitalizacji związanych z Covid-19, podczas gdy osoby zaszczepione stanowiły 62%.

Całkowita liczba hospitalizacji według statusu szczepienia dla wszystkich grup wiekowych w okresie od 18 września do 15 października 2021 roku, potwierdzona w tabeli 19 raportu PHS, była następująca:

populacja nieszczepiona = 684

populacja częściowo zaszczepiona = 81

populacja w pełni zaszczepiona = 1672

Oznacza to, że populacja zaszczepiona stanowiła 72% hospitalizacji Covid-19 w okresie od 18 września do 15 października 2021 roku, podczas gdy populacja niezaszczepiona stanowiła zaledwie 28%.

Ale po raz kolejny, różnica między zaszczepionymi i niezaszczepionymi staje się znacznie większa, gdy chodzi o zgony rzekomo związane z Covid-19.

Całkowita liczba zgonów z powodu rzekomego Covid-19 według statusu szczepień między 11 września a 8 października 2021 roku, jak potwierdza tabela 20 sprawozdania PHS, była następująca:

populacja niezaszczepiona = 96 zgonów

populacja częściowo zaszczepiona = 16 zgonów

populacja w pełni zaszczepiona = 436 zgonów

Oznacza to, że zaszczepieni stanowili 83% zgonów z powodu Covid-19 w okresie od 11 września do 8 października, podczas gdy niezaszczepieni stanowili zaledwie 17%.

Niektórzy mogą twierdzić, że można się tego spodziewać, jeśli większość populacji została zaszczepiona. Co byłoby prawdą, gdyby oficjalne dane nie pokazywały, że liczba zgonów z powodu Covid-19 we wrześniu/październiku 2021 roku jest o ponad 2000% wyższa niż liczba odnotowana w tym samym okresie w 2020 roku.

Powodem, dla którego liczba zgonów była tak niska we wrześniu 2020 roku, jest to, że sezonowość była po naszej stronie, jak to zawsze miało miejsce w przypadku wszystkich wirusów dróg oddechowych.

Fakt, że sezonowość nie zadziałała w roku 2021, kiedy podobno mieliśmy po naszej stronie również szczepionki przeciwko Covid-19, sugeruje, że populacja zaszczepiona ma przed sobą niezwykle ciężką zimę.