Nowe przepisy Europolu rozszerzają uprawnienia tejże policji, ograniczają ochronę praw obywatelskich oraz umożliwiają gromadzenie danych na szeroką skalę. Policja europejska została także upoważniona do zbierania danych o osobach, które w ogóle nie są podejrzane o popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa.

Według raportu Statewatch, nowe regulacje Europolu rozszerzyły uprawnienia unijnych organów ścigania, jednocześnie zmniejszając ochronę praw człowieka, jak również kontrolę nad operacjami przetwarzania danych tegoż organu.

Wdrażanie przepisów, o których mowa rozpoczęło się w czerwcu 2022. Europol przetwarza wymianę danych między państwami-członkami UE i innymi podmiotami. Z tego powodu więc, nowe normy zwiększają jednocześnie uprawnienia wszystkich organów ścigania współpracujących z Europolem.

Nowe przepisy pozwalają Europolowi na przetwarzanie “danych dochodzeniowych”, które mogą dotyczyć wszystkich i wszędzie – wystarczy, że są one związane z “określonym dochodzeniem karnym”.

Agencja jest zatem upoważniona do przetwarzania dużych ilości danych przekazywanych z państw członkowskich na temat osób, które mogą być niewinne i niezwiązane z przestępczością, co w konsekwencji legalizuje działanie, za które Europol został upomniany przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS).

Nowe przepisy pozwalają również Europolowi na uruchomienie projektów “badań i innowacji”, które skupią się na wykorzystaniu uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i big data do przetwarzania takich wrażliwych danych jak pochodzenie etniczne i informacje genetyczne.

Ponadto, dane uzyskane od państw spoza UE będą mogły być teraz wykorzystywane do “wpisów informacyjnych” w bazie danych systemu informacyjnego Schengen.

«Empowering the police, removing protections: the new Europol Regulation» https://www.statewatch.org/media/3615/empowering-the-police-removing-protections-new-europol-regulation.pdf

Na podstawie: https://www.databaseitalia.it/le-nuove-regole-di-europol-espandono-i-poteri-di-polizia-riducono-la-tutela-dei-diritti-e-consentono-una-vasta-raccolta-di-dati/